Simbol Prosjecna Promjena Najniza Najvisa Kolicina Poslova Kapitalizacija
TECG 2,0000 -41,97 2,0000 2,0000 270 2 94.547.880