Simbol Prosjecna Promjena Najniza Najvisa Kolicina Poslova Kapitalizacija
PZGN 19,7000 62,44 32,0000 32,0000 12 1 339.530