Simbol Prosjecna Promjena Najniza Najvisa Kolicina Poslova Kapitalizacija
KAPG 0,4500 -97,78 0,0100 0,0100 8.036 1 4.777.607