Simbol Prosjecna Promjena Najniza Najvisa Kolicina Poslova Kapitalizacija
JGPK 9,1002 20,88 11,0000 11,0000 650 1 42.352.067