Simbol Prosjecna Promjena Najniza Najvisa Kolicina Poslova Kapitalizacija
EPCG 2,3900 25,52 3,0000 3,0000 340 2 299.575.310